Tấm Tài Nguyên

14.000 

Gạo tấm là phần đầu của hạt gạo sau khi vỡ, gọi là tấm. Cơm tấm từ gạo tấm thường ngon và dinh dưỡng do còn phôi và cám gạo. Cơm từ gạo giã nhỏ không ngon và dinh dưỡng như tấm. Gạo tấm tài nguyên từ lúa tài nguyên, hạt ráo, mềm, ngọt. Nấu cơm tấm tài nguyên: rửa gạo, đổ nước 1:2 hoặc 1:4, đun 15 phút, dùng nóng. Gạo Quốc Việt cung cấp gạo Tấm Tài Nguyên chất lượng, sạch từ thiên nhiên, không tạp chất, hóa chất, giá hợp lý. Liên hệ: hotline 0968459470, website gaoquocviet.com.